Contributie seizoen 2023-2024

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering.


Het van toepassing zijnde contributiebedrag dient vóór 1 september 2023 te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL87RABO.013.09.97.862 van MBC’13 onder vermelding van de naam van het betreffende lid.

Tevens streven wij er naar dat alle leden via automatische incasso betalen.
Bij automatische incasso zal het verschuldigde bedrag op 31 augustus 2023 worden afgeschreven. Heb je nog geen automatische incasso? kijk dan even op deze pagina voor meer informatie en het machtigings formulier

GeboortedatumContributieVerenigingstaak bijdrageTe betalen
voor 1 januari 2005

€ 150,00

€ 30,00

€ 180,00
in 2005 en 2006

€ 113,00

€ 15,00

€ 128,00

in 2007 en 2008

€ 102,00

€ 15,00 € 117,00
in 2009 en 2010 € 102,00

€ 15,00

€ 117,00
in 2011 en 2012

€ 91,00

€ 15,00

€ 106,00

in 2013 en 2014

€ 91,00 € 15,00 € 106,00

in 2015 en 2016

€ 91,00 € 15,00 € 106,00
in 2017 en 2018 € 75,00 € 15,00 € 90,00
35+ voetbal

€ 59,00

€ 30,00

€ 89,00

Walking Football

€ 104,00

€ 30,00

€ 134,00
Zaalvoetbal per team € 1390,00

€ 1390,00

Niet spelend lid € 20,00 € 20,00
G- voetbal jeugd € 75,00 € 75,00

De te betalen bedragen veldvoetbal zijn inclusief de jaarlijkse verenigingstaak bijdrage. Je hebt recht op het terug krijgen van de verenigingstaak bijdrage als je een vrijwilligerstaak hebt gedaan.

Voor een senioren lid € 30,00.
Terug te verdienen door het doen van:
minstens 6 uur vrijwilligerstaken.

Voor een jeugdlid € 15,00.
Terug te verdienen door het doen van:
minstens 3 uur vrijwilligerstaken.

Er is 2 keer per seizoen de mogelijkheid om de vrijwilligersbijdrage terug te vragen.
Dit kan per 1 januari en per 1 juni.

De verenigingstaak bijdrage geldt niet voor vrijwilligers (personen die structureel activiteiten uitvoeren bij MBC’13).