Aanmelden als lid

Kom je bij ons voetballen? Aanmelden is heel makkelijk! Vul het online inschrijfformulier in van de KNVB en je bent binnen 2 minuten lid van MBC’13. Je wordt natuurlijk gebeld en maken een persoonlijke afspraak. Voor meer informatie en inschrijven, lees meer…

Informatie

Voetballen bij MBC’13 is leuk.  MBC’13 bied je niet alleen de mogelijkheid om te trainen en wedstrijden te voetballen. We bieden ook een fijne omgeving waar je deel kan nemen aan allerlei nevenactiviteiten en sociale contacten kan onderhouden. Iedereen is welkom. 

Hoe moet ik me afmelden als lid?

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd bij het secretariaat van MBC’13 (secretariaat@mbc13.nl). Er kan niet afgemeld worden bij of via de leider, de leider is hiertoe niet bevoegd. Het peildatum lidmaatschap komend seizoen is afhankelijk van de procedure teamsamenstelling. Om de teamsamenstelling goed uit te kunnen voeren is de juistheid van ingeschreven spelende leden […]