Aanmelden als lid

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier en is gekoppeld aan de KNVB.

Jeugdleden.

Na aanmelding ontvangt U een uitnodiging voor een intake gesprek door de commissie jeugd waarin uitgelegd wordt wat U van ons kunt verwachten en wat we van U en Uw kind verwachten.

Vanaf 13 jaar is een recente (pas)foto nodig ter identificatie bij de wedstrijden door de scheidsrechter.

Senior leden.

Voor senioren zal het intakegesprek met de TC Senioren plaatsvinden.
Tijdens dit gesprek zullen verschillende onderwerpen besproken worden en kunt u vragen stellen die voor u van belang zijn.

Tijdens het intake gesprek zal het aanmeldformulier en het formulier automatische incasso nog  ondertekend moeten worden voor akkoord en dan zijn deze pas geldig.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar minimaal tot het einde van een verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributie (betaling vóór 1 september) voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd, volgens artikel 13.4 van de statuten.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacy regels van de vereniging, zie hiervoor onze privacyverklaring op de website.