Jeugdsportfonds

Als gevolg van de coronacrisis, krijgen meer gezinnen te maken met financiële problemen. Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat nu al 14% van de gezinnen overweegt het lidmaatschap van de sportclub op te zeggen omdat ze de contributie niet meer kunnen betalen. Buiten de kosten voor het lidmaatschap van een vereniging kan de aanschaf van sportkleding en/of sportmaterialen voor sommige gezinnen ook een probleem zijn. Het Jeugdfonds Sport Limburg kan daarbij ondersteuning bieden. Voor kinderen uit gezinnen waar het inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm levert het Jeugdfonds Sport een financiële bijdrage. De kosten hiervoor worden door het Jeugdfonds Sport rechtstreeks betaald aan de sportvereniging of aan de sportwinkel.

Aanmelden Jeugdfonds Sport

Het fonds werkt met intermediairs. Dit zijn de tussenpersonen waar u kinderen kunt aanmelden.

  1. Gemeente Maasgouw. Of neemt u contact op met het Sociaal wijkteam van de gemeente Maasgouw.
  2. Stichting Leergeld. U kunt zich aanmelden via www.leergeld.nl/leudalmaasgouw. Ook kunt u contact opnemen via (06) 40 04 72 13 of leergeldmaasgouw@gmail.com
    Stichting Leergeld is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar.
  3. Centrum voor Jeugd en Gezin

Jeugdfonds Sport

Meer informatie over het Jeugdfonds Sport staat op www.jeugdfondssport.nl/Limburg.

Komt u voor deze regeling in aanmerking laat onze penningmeester ook even weten dat de contributie via het jeugdsportfonds betaald word.
Dit kan via penningmeester@mbc13.nl