vertrouwenspersoon

Protocol Vertrouwens contact persoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpuntvoor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI)1 of anderongewenst gedrag2 en hierover een gesprek wil met de vereniging. (1 Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst ofgedwongen ervaart. 2 Onder ongewenst gedrag wordt in ieder […]

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving MBC ’13

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving MBC ’13t.b.v. seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag 2020-2023 inleiding: De Vertrouwenscontacpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI)¹ of ander ongewenst gedrag² en hierover een gesprek wil met de vereniging.¹ Seksuele intimidatie is elke vorm van […]