Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving MBC ’13

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving MBC ’13
t.b.v. seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag

2020-2023

  1. inleiding:

De Vertrouwenscontacpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI)¹ of ander ongewenst gedrag² en hierover een gesprek wil met de vereniging.
¹ Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of gedwongen ervaart.
² Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan : – interne criminaliteit – fraude – agressie en geweld – (seksuele intimidatie en/of ongewenste intimiteiten) – pesten (psychisch geweld) – discriminatie – gebruik soft-  en/of harddrug.