Nieuwjaars receptie

Hierbij willen wij alle leden uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie.

Deze zal gehouden worden op zondag 6 januari van 14.00 uur tot 17.00 uur op Sportpark Mortelskoel. 

Wij willen graag het glas met u heffen op een nieuw sportief jaar.   

 

 Namens het bestuur