Sponsor plan

Sponsoring is voor een vereniging als de onze van zeer groot belang. De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring geven de vereniging onder andere de mogelijkheid om goed onderhoud te plegen, materialen aan te schaffen, nieuwe kleding te kopen, de accommodatie te verbouwen en activiteiten te ontplooien. Uiteindelijk komt dit de uitstraling en de levendigheid van Maasbracht, de vereniging en haar leden ten goede.
Een levendige vereniging trekt meer leden en publiek, met als resultaat extra inkomsten en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren. Zo werken de sponsorgelden als een kloppend hart binnen de vereniging.

Dit is het sponsorplan van de voetbalvereniging MBC ‘13. Dit plan is geschreven om alle sponsormogelijkheden binnen de vereniging beter zichtbaar te maken voor sponsoren en om er voor te zorgen dat er voor leden van het bestuur of de sponsorcommissie een duidelijke richtlijn is bij het werven van sponsoren. Het sponsorplan geeft ook inzicht in wat de sponsor van de vereniging mag verwachten. Door deze zichtbaarheid en duidelijkheid te bieden hoopt het bestuur de sponsoring van de vereniging naar een hoger niveau te tillen, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Dit sponsorplan bevat onder andere korte omschrijvingen van de verschillende vormen van sponsoring. Daarnaast staat er in het derde hoofdstuk een overzicht van de verschillende sponsorvarianten en de bijbehorende voorwaarden. In sponsorovereenkomsten zal naar dit document worden verwezen.

Veel van de huidige sponsoren zijn een overeenkomst aangegaan, niet alleen om hun eigen naamsbekendheid en maatschappelijke betrokkenheid in de gemeenschap te vergroten, maar vooral ook omdat ze de vereniging en haar leden een warm hart toedragen. Het bestuur zal alles in het werk stellen om de eer en goede naam van de sponsoren hoog te houden en de uitstraling van de vereniging sportief, correct en sfeervol te houden. Dit om er voor te zorgen dat de vereniging het waard blijft om als sponsor te steunen.

Indien u als sponsor een voorstel heeft dat niet in dit document staat vermeld, kunt u dit te allen tijde bespreekbaar maken bij het bestuur. Wij staan u graag te woord en zullen uw voorstel met uiterste zorg behandelen. Reeds bestaande sponsorafspraken van vóór de fusie tot MBC ‘13 blijven van kracht zolang de termijn van de betreffende sponsorafspraak loopt.
Wijzigingen gaan altijd in samenspraak met de sponsor.
Wij hopen dat dit document voldoende duidelijkheid biedt, maar vooral uitnodigend genoeg is om met elkaar in gesprek te komen over de diverse mogelijkheden om MBC ’13 te steunen.

Namens het bestuur van de voetbalvereniging MBC ‘13,

Ruud Lemmens
(voorzitter)