Beleid tav uitvoeren van een functie/taak

Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart MBC’13 dat het in toenemende mate lastig is om leden te binden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Zo komt het werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds minder mensen terecht.

Om de vereniging levend te houden en te laten groeien en bloeien, is er voor gekozen om alle leden die gebruik maken van onze accommodatie De Mortelskoel, te motiveren een bijdrage te leveren aan de vereniging in de vorm van taken of het uitvoeren van een functie.

De essentie is dat spelende leden of ouders/ verzorgers van leden van MBC’13 hun steentje bijdragen aan de vereniging door het uitvoeren van een taak of functie en hiervoor een contributiekorting krijgen.het wel of niet uitvoeren van een taak of functie wordt met andere woorden onderdeel van het lidmaatschap van MBC’13 en is opgenomen in het verenigingsbeleid.

Voor invulling en uitleg van het formulier zie bijlage