MBC’13 normen en waarden

Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging wordt hiermee geconfronteerd. Om te voorkomen dat een enkeling het plezier voor het voetbal verpest, heeft het bestuur van MBC’13 besloten tot een actieve aanpak van ongewenst gedrag.

MBC’13 wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. MBC’13 heeft 5 basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert en vormen een belangrijke richtlijn voor ons dagelijks denken en doen. Die basiswaarden zijn:

  • PLEZIER
  • RESPECT
  • EERLIJKHEID
  • BETROKKENHEID
  • SPORTIVITEIT
  • SOCIAAL VEILIGE SPORTOMGEVING

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van MBC’13. Dus voor alle leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, toeschouwers etc.

Waardering

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Waar draait het om

Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is. Soms gebeuren er op en rondom de voetbalvelden ook zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld. “Voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel ! Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport.

Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een protocol normen & waarden, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd. Met elkaar spreken we af de 14 gedragsregels  na te leven en elkaar hierbij te steunen en indien nodig op aan te spreken.

In het geval rede en overleg niet voldoende zijn om duidelijk te maken dat een bepaald gedrag niet meer wenselijk is binnen onze vereniging, heeft de leider en het bestuur de mogelijkheid om handhaving gedragsregels toe te kennen.

In de uitzonderlijke gevallen waar behoefte is voor betrokkenen van MBC’13 om vertrouwelijk contact te hebben, kan contact opgenomen worden met de MBC’13 vertrouwenspersoon.