Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering Donderdag 30 November 2017.
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering

Aanvang 20:30 uur in de kantine van MBC’13

Agenda Algemene Ledenvergadering 2016

1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda
3. Ingekomen stukken ( verslag jaarvergadering 2016-2017, ter inzage in de kantine ) 4. Verslagen commissies 2016-2017
5. Financieel jaarverslag

7. Verkiezing nieuwe kascommissie
8. Begroting seizoen 2017-2018
9. Contributie seizoen 2018-2019

10. Mededelingen.
11.Bestuursverkiezingen, zie toelichting.
12.Rondvraag
13.Sluiting van de vergadering.

Rond 21:30 uur zal er een pauze worden gehouden.